เกี่ยวกับเรา

ณลิ์ณ พร๊อพเพอร์ตี้

เป็นองค์กร หรือหน่วยงาน ภายใต้การจดทะเบียนของบริษัท พี.บี.ซี. กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้ง ดูแล และบริหารจัดการด้านโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร คาเฟ่ และอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการจัดกรุ๊ปทัวร์ สัมมนา และท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบัน บริษัท พี.บี.ซี. กรุ๊ป จำกัด มีโรงแรม คือ โรงแรม พีทบูร ภูเก็ต, ไร่นาบัวหลวงคาเฟ่แอนด์ฟาร์มสเตย์ นครศรีธรรมราช และ บริษัททัวร์ชื่อ พี.บี.ซี. ทราเวล

ณลิ์ณ พร๊อพเพอร์ตี้ จัดตั้งขึ้นในปี 2565 เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย และอาคารพาณิชย์ โดยได้เปิดโครงการบ้านจัดสรร โครงการแรกภายใต้ชื่อโครงการ ณลิ์ณ วิลเลจ บนทำเลที่ตั้ง ติดถนนสายตะโก-ตาเป๊ก-เขาพนมรุ้ง (ทางหลวงหมายเลข 2117) ตำบลอีสานเขต อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรีมย์ ต่อมาได้เปิดกิจการบ้านจัดสรรชื่อว่า ณลิ์ณ ทาวน์ บนทำเลที่ตั้งติดถนนบ้านเหล่าจอมมณี ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และจะพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรคุณภาพในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

ดำเนินการภายใต้แนวคิดบวกที่มุ่งเน้นการสร้างบ้านคุณภาพ ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการออกแบบ สร้างบ้านตามใจผู้อยู่ โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้อยู่อาศัยหรือลูกค้าอยู่แล้วมีความสุข มีความพึงพอใจ และการให้บริการที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งผสมผสานความลงตัวของชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และก่อเกิดความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของบ้านพักอาศัยระดับคุณภาพอย่างแท้จริง โดยยึดหลักของวัสดุที่ไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงราคาที่เหมาะสม การใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้อย่างคุ้มค่า และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยด้วยความตั้งใจ พร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาเสริมสร้างความรู้และทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการที่ดีสุด


พาร์ทเนอร์